Als een fou een naam heeft

'Hoe een vermeende vriendschap omsloeg naar diepe haat!'

Paperback formaat - hard cover - 219 pagina's

SPECIAL EDITION !!  UITVERKOCHT!

ISBN 9789074074094-0

Inhoud:

Dit is het ongelooflijke verhaal van een ondernemers echtpaar wat verstrikt raakte in een web van huichelen, achterklap, egoïsme, jalouzie en hebberigheid. Een fusie die ze uit zakelijk oogpunt en onder strikte vriendschap dachten aan te gaan, zou hun leven veranderen in een ware hel!

Ze gaven hun vriendschap, hun vertrouwen zonder slag of stoot aan mensen die dat in het geheel niet waard waren! Zij bleken in feite ook geen vrienden te zijn. Wolven in schaapskleren, die uiteindelijk ook tegenover elkáár niet eerlijk bleken te zijn. Het had er alles van weg dat ze bewust uit waren op een gigantisch eigen gewin. Omdat doel te bereiken toonde ze een bereidheid die zijn weerga niet kende. Zelfs werden zaken ondernomen die gelijk staan aan diefstal of fraude!

Lees hoe ver bepaalde mensen durven gaan om anderen te beschadigen. Lees hoe dit soort lieden geen kans onbenut laten hun slag te slaan. Alles onder het mom van 'vriendschap'... Een vriendschap echter die al vrij snel de nodige deuken opliep en voor de gedupeerden zelfs zal leiden tot een diepe, innige haat! Een haat die zo diep zit dat deze te vergelijken is met een tatouage: voor het leven aanwezig, zichtbaar.... Als auteur van dit boek heb ik dit hele bizarre en ónvoorstelbare verhaal van zeer dichtbij meegemaakt.

Alle personen in dit boek ken ik dan ook persoonlijk. Een ieder die denkt dat hij of zij zichzelf meent te herkennen in één van de fictieve personages (in dit boek althans) kan beter zwijgen. Zo niet, dan zal dat gelijk staan aan een bekentenis. Een bekentenis van veel hekele en strafbare feiten, een bekentenis die niemand zou willen doen, al was het alleen maar om meerdere gangen naar de rechtbank te voorkomen.

De gedupeerden in dit boek hebben hun keus hierin al gemaakt, en van een aantal zaken (waar een uitgebreid dossier van voorhanden is) geen aangifte gedaan. Zij kozen, heel terecht, voor rust en vrede in hun verdere leven!