Over voeten, voetverzorging en voetnoten

"Met daarin opgenomen het ABC der voetverzorging'

Paperback formaat - soft cover - 148 pagina's

€ 12,50 exclusief eventuele verzendkosten

ISBN 908083971X

Inhoud:

Er is over voeten genoeg geschreven in de loop der jaren, zo ook over diegene die de voeten behandelde. Wanneer we terug gaan in de geschiedenis, komen we al snel tot de ontdekking dat we heel vér terug moeten/kunnen gaan om de oorsprong van de voetverzorging daadwerkelijk te achterhalen.

Ondanks het feit dat de geschiedenis ons veel te vertellen heeft, is de echte oorsprong, zeg maar de basis, niet op enige wetenschappelijke grond vast te stellen. In velerlei boeken en geschriften wordt tussen de regels door al meer dan voldoende gewag gemaakt over de aanwezigheid van voetverzorging, dan wel het bezig zijn met andermans voeten.