• 1977. Eerste 'clubhuis' - café Bernhardbrug in Zaandam

  • 1996. Oudste lid Evert Douwma (†) hijst nieuwe vlag met jongste lid Lisette Waij.

  • Schoolvoorbeeld van echte clubliefde?

Kroniek Zaanlandse Wielerclub DTS

DE TOERCLUB 'Vanaf de start in 1976 tot de finis in 2014'.

A4 formaat - hard cover - mat/glanzend fotopapier - lumback verlijmd - 186 pagina's.

ISBN 9789074074148

€ 24,50

exclusief eventuele verzendkosten (€ 3,95).

Inhoud:

Dit deel van de kroniek gaat uitsluitend over de Toerclub van DTS, ooit begonnen als toerafdeling van de wielerclub. In eerste instantie was mijn bedoeling om in een later stadium aandacht te schenken aan de Toerclub, maar omdat deze in 2014 door gebrek aan leden moest ophouden te bestaan, heb ik besloten hier nu een deel aan te wijden.

Nu is de opgeave om achtendertig jaar Toerclub in één deel samen te vatten geen sinecure. Even ter vergelijking: van bijna honderd jaar Renclub komen naar schatting tien delen uit! Mede vanwege het feit dat de Toerclub dus eindigt te bestaan en het andere (belangrijke) feit, namelijk de tijd. Voor de inmiddels drie verschenen delen over de Renclub was een tijdsbestek van circa zes jaar nodig om research om te kunnen zetten in tekst voor een boek. Tóch is het gelukt om in relatief korte tijd en met medewerking van Lida Tol een aantal hoogtepunten en memorabele momenten vast te leggen. 

Na een bestaan van bijna veertig (!) jaar is en blijft het toch wel wrang om zo'n club te zien verdwijnen, temeer als je zoals ik, er jarenlang voorzitter van bent geweest. Maar ja, ook in 'fietsland' nemen zaken geen keer. Komen en gaan zaken en ideeën zoals dat ook in de 'gewone' wereld het geval is. Jarenlang voorzag onze Toerclub in een behoefte, echter de vergrijzing sprak een dermate grote rol, dat doorgaan geen optie bleek. Aldus werd, met algemene instemming, het besluit genomen om Toerclub DTS vanaf december 2014 'ten grave te dragen'... na achtendertig jaar bestaan te hebben.

Triest, maar het zij zo! Vandaar dat ik besloot het deel over de Toerclub uit te geven op het moment dat je kan zien als het 'actuele' moment. Bij het ter ziele gaan, helaas!      Echter spreek ik wel de hoop uit dat dit boek nog flink wat herinneringen zal laten voortleven. En natuurlijk kom je namen tegen van personen die je (nog) kent, maar veel meer namen kom je niét tegen!

Ondoenlijk om iedereen bij naam te noemen, maar in de selctie die ik maakte kan een ieder ook zijn of haar naam lezen, dit boek gaat over iedereen binnen toerclub DTS. Niet alles is in één enkel boek samen te vatten, daar zijn bijna veertig jaar te veel voor. Maar die momenten die memorabel waren, die personen die apart in het zonnetje mogen staan, al dat soort feiten heb ik trachten samen te vatten op een wijze zoals ik dat in andere boeken deed die ik schreef, niet in chronologische volgorde. Dus ook in dit deel van de kroniek 'huppel' ik, samen met u, door de jaren heen.

In dit deel komt/komen aan bod:

Openen op z'n Zaans - Hér-openen in verledentijd vorm - Het verhaal van Luuk de Jong - In de beginne... - Het verhaal van het gezin Zijp - Alle algemeen clubkampioenen - Districtsdag met een jarige Beemster - Toerclub DTS schenkt PSCK een ton! - Zaanstad/Berlijn - Nieuwe vlag in top - Zomaar eventjes - Aan de rol - Het verhaal van Lida en Wim - Een aantal 'eerste keren'- Rijmen en dichten - Was einde Toerclub voorspelbaar? - Zij hanteerden de hamer - Zomaar eventjes - City Center sponsor Toerclub - Het verhaal van Henk Molenaar - De duurst lopende Fiat - De negens van Wim Korsse - Nederlands kampioen! - Revue der besturen - De stempelkastjes van DTS - Zomaar eventjes - Het verhaal van Brendo v.d Stadt - Verborgen talent - 240 ritten... dwaas? - De leden van eer en verdienste - De beul en de snoek - Koninklijk bestuurslid - 100 keer variolopen - 3000 keer Everet Douwma - Hiaat in DTS regering - Zomaar eventjes - 25 jaar Toerclub DTS -  het verhaal van Sonja en Johan - De laatste tocht! - De ZF als vlaggenschip - Zomaar eventjes - Tien rondjes Zaan - Kalverhoek Zeskamp - Nieuwe clubkjleding - Hte verhaal van Piet Spaargaren - Sporters voor de lens - Even voorstellen? - Zomaar eventjes - Een frisse neus - 1979, Henk kapot ermee - Verrassingstocht - Carnaval bij DTS - Is fietsen gezond? - De clubmeerdaagsen - Het doek gaat vallen - Zomaar eventjes - Jubileumboekjes 30 jaar - Het verhaal van Fritz Meier - Kampioenen voor eeuwig? - Maarten Ouwendijk tot slot - Zomaar eventjes - Over Gerrie Hulsing.